Hei og velkommen til Valkyrien Allstars! Dette er siden for deg som deler en fascinasjon for valkyrjene og norrøn mytologi generelt. Her vil du finne masse stoff om de forskjellige gudene man finner innen norrøn mytologi, og vi har også inkludert artikler som tar for seg diverse sagaer, eddadikt og andre spennende ting som tilhører den norrøne verdenen. Uansett om du er en student av det norrøne eller om du rett og slett ønsker å unnslippe den kjedelige hverdagen og heller drømme deg bort i det magiske norrøne universet, er du velkommen til å lese materialet du finner på denne nettsiden! Ettersom vi tross alt kaller oss valkyrjen Allstars er det nok ikke noen hemmelighet at vi som står bak nettsiden har en spesiell forkjærlighet til valkyrjene – hvem kan ikke la seg fascinere av disse magiske, halvmenneskelige vesenene? Nettopp på grunn av dette har vi et ekstra fokus på valkyrjene, og vi har derfor skrevet to artikler der vi går i detalj rundt alt som har med valkyrjene å gjøre. I den første artikkelen, kalt Hvem er valkyrjene?”, går vi gjennom den mest elementære kunnskapen man har om valkyrjene. For eksempel, får du lære om nettopp hva ordet “valkyrje” betyr, og du får vite om rollen de har innen norrøn mytologi. Vi tar blant annet for oss valkyrjenes forhold til einherjane og gudene Frøya og Odin. Vi går også igjennom hvordan synet man har hatt på valkyrjene har forandret seg opp igjennom historien – visste du, for eksempel, at valkyrjene ikke alltid ble sett i et positivt lys, og at det har skjedd en gradvis utvikling der man har gått fra å anse dem som onde dødsedemoner til vakre, kvinnelige engler? I den andre artikkelen om valkyrjene tar vi for oss noen eksempler på norrøne historier som involverte valkyrjer. Blant diktene vi går igjennom, finner man blant annet Sigrdrigumal, som handler om helten Sigurd sitt møte med valkyrjen Sigrdrifa. Det andre diktet vi tar for oss, heter Helgakvida Hunddingsbana, der vi får lære om når helten Helgi Hundingsbane møtte valkyrjen Sigrun og de to senere giftet seg.

 

Ettersom nettsiden vår handler om norrøn mytologi generelt og ikke kun om valkyrjer, har vi også skrevet artikler om de mest kjente norrøne gudene. Den første av disse gudene, er Tor med hammeren, som kanskje er den mest kjente norrøne figuren. Her går vi blant annet i detalj angående de forskjellige eiendelene guden er kjent for å ha. Du vil for eksempel få lære historien blant hammeren hans, Mjølner. Visste du, for eksempel, at Tors hammer egentlig var ment å ha et mye lengre skaft, og at grunnen til at skaftet på hammeren er så kort er at Loki saboterte produksjonen av den? Dette gjorde han ved å forvandle seg om til en flue og stikke dvergene som jobbet med å lage hammeren, og resultatet er at Tor kun kan holde den med en hånd, heller enn med to. Vi skriver også om to av de mindre kjente eiendelene til tor – beltet hans, megingjorod og jernhanskene hans, jarngreipr. En annen av gudene som har fått sin egen artikkel, er naturligvis Odin, der vi går gjennom hans liv og rolle som mytisk figur – visste du for eksempel at Odin har eksistert som en mytisk figur lenge før vikingtiden? Dette er faktisk tilfelle med mange av de kjente norønne gudene. Dersom du ønsker å lære mer om Odin, anbefaler vi at du også sjekker ut artikkelen vår om Valhalla, som var Odins hall. Her ble halvparten av de døde krigerne sendt for å forberede seg på Ragnarok. Hvis du ønsker å lære mer om Ragnarok, har vi også skrevet en artikkel som kun fokuserer på de forskjellige hendelsene som angivelig skal ha skjedd i løpet av dette fenomenet. Vi har også skrevet en artikkel om Gudinnen Frøya, som er Odin sin kone. Her har vi lagt ekstra vekt på halskjedet hennes, og du får lære om den noe dramatiske bakgrunnen rundt nettopp hvordan hun klarte å tilegne seg det. Du vil også få lære at halskjedet har inspirert lignende halskjeder i verkene til blant annet J. R. R. Tolkien.

 

Til sist mente vi det var på sin plass å vie en artikkel til Snorri Sturlason – uten ham hadde vi tross alt ikke hatt i nærheten av så mye informasjon om det norrøne som vi har i dag. I denne artikkelen går vi gjennom Snorri sitt svært spennende liv, og du vil blant annet få lære at Snorri var en svært betydelig historisk figur som gjorde mye annet enn å skrive eddadikt og sagaer. For eksempel, tilbrakte han mye tid i Norge og hadde svært tett kontakt med den norske kongen. Vi har også skrevet utdypende om en av sagaene som skal være skrevet av Snorri – Egils Saga – noe vi tror du vil sette pris på.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *