Egils Saga er en av de mest kjente og mest gjenfortalte sagaene som stammer fra norrøn mytologi. Sagaen omhandler livene til medlemmene av familien til Egill Skallagrimsson, som var en islandsk bonde, viking og skald. Sagaens handling brer seg over årene 850 til 1000, og tar for seg familiens historie helt fra Egils bestefar til hans barn. Det eldste av manuskriptene som inngår i sagaen, stammer fra år 1240 og er den eneste kilden vi har om Egil sitt liv. Det faktum at sagaen er skrevet i en stil som ligner på Heimskringla, har fått mange til å tro at forfatteren bak sagaen er Snorri Sturluson. Blant islandske akademikere kalles sagaen ofte bare for “Egla”. Sagaen begynner I Norge rundt år 850 med livet til Egills bestefar, Ulf – som gjerne ble kalt for “Kveldulf” – sammen med hans to sønner, Thorolf og Skallagrim. Han hadde tilegnet seg land og eiendom gjennom plyndring og var kjent for sin styrke og visdom. Navnet “Kveldulf” hadde han fått grunnet sinneanfallene han ofte hadde på kveldstid og hans rykte for å ha evnen til å forandre form. Også Egil hadde flere av disse ekstreme karakteristikkene. Etter en konflikt med den kongelige familien, blir familien tvunget til å forlate landet, og de velger så å slå seg ned på Island. Det er her Egill blir født. Man får blant annet lære om da Egill reiste rundt i Skandinavia på oppdrag for den engelske kongen. En annen vesentlig hendelse var da forsøkte å ta tilbake eiendom familien hadde i Norge etter at hans kone hadde arvet det, men at dette ikke ble tillatt og at Egill dermed utviklet en personlig vendetta mot kongen. Ellers inneholder sagaen detaljerte beskrivelser av Egills forskjellige konflikter og vennskap med andre folk, samt hans forhold til familien si (særlig sjalusien han ofte følte og hans varme følelser for sin eldre bror, Thorolf). Andre temaer som går igjen er hans etterhvert gamle alder, og skjebnen til hans, Torstein, som ble døpt når katolisismen inntok Island. Sagaen varer til rundt år 1000 og tar for seg flere generasjoner av familien.

 

Den første norske kongen, Harald Hårfagre, ønsket å forene landet, men Kveldulf nektet å hjelpe ham, hvilket førte til et fiendskap mellom dem. Olvir Hnufa klarte imidlertid å få de to til å inngå et kompromiss, der Kveldulf gikk med på å sende kongen sin eldste sønn, Thorolf, så snart han kom tilbake fra vikingekspedisjon. Thorolf tjente kongen bra, men ble mistenkeliggjort etterhvert som han ble mer suksessrik. Harald Hårfagre sendte en bande for å drepe Thorolf, hvilket de lykkes med, og dette førte til at Skallagrim og Kveldulf måtte flykte fra Norge og heller slå seg ned på Island. Hallagrim oppsøkte Harald sin rett for å prøve å tilegne seg kompensasjon for drapet på hans bror, men dette gjorde kongen bare fornærmet. Skallagrim og Kveldulf klarte senere å ta kontroll over en båt som hadde blitt konfiskert fra Thorolf. Etter å ha drept alle som var om bord på båten, sendte de et truende truende brev til kongen. Kveldulf overlevde ikke reisen til Island, og det var Skallagrim som fikk ansvaret for å oppdra Egill. Egill ble beskrevet som å være ulydig som barn, og som å være sterkere enn sine jevnaldrende. Et eksempel på dette var da han ikke fikk lov til å være med på en middag hos bestemoren sin grunnet hans dårlige oppførsel, og han likevel red en hest til middagen. Egill var svært tidlig ute med en rekke ting – han skrev sitt første skalidske vers når han var tre år gammel og begikk sitt første drap som syvåring, da han brukte en øks til å drepe en eldre gutt som han hadde vunnet over ham i en ballek. Innen Egill var tolv år gammel var det svært få som kunne hevde seg mot ham når det gjaldt sportsleker, og en gang når han utfordret sin far sammen med en venn, slengte Skallagrim vennen hans så hardt ned i bakken at vennen hans døde. Som hevn drepte Egill en av hans fars mest verdsatte arbeidere, og etter dette snakket de to ikke sammen.

 

Egils Saga er populær nettopp på grunn av de komplekse og ofte motstridende trekkene til familien. Her finner man folk som er både ekstremt stygge eller ekstremt sjekke, og som plutselig kan bli svært sinte, voldelige og ondskapsfulle, men som samtidig ofte er snille og vise. Et annet paradoks er at Egill ofte oppfører seg irrasjonelt og handler uten å tenke seg om, samtidig som han også utviser klokhet i diktene sine. Egill er en mann som verdsetter ære, lojalitet og respekt, og tar det svært personlig dersom noen krenker ham – dette fører ofte til at han ødelegger dem, enten gjennom vold eller poesi. Derfor er Egils Saga kjent som en av de beste sagaene.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *